Mốt số hình ảnh thi công mái xếp tại nơi thi công Thái Nguyên.

mai-xep-tai-thai-nguyen (1)

mai-xep-tai-thai-nguyen (2)

mai-xep-tai-thai-nguyen (3)

mai-xep-tai-thai-nguyen (4)

mai-xep-tai-thai-nguyen (5)

BÌNH LUẬN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN