Nhận làm hàng rào tôn, hàng rào sắt, hàng rào lưới b40: 097 852 8438