Làm mái tôn tại Mỹ Đình, Cầu Giấy

Làm mái tôn chống nắng tại Mỹ Đình, Cầu Giấy